McFocus helpt grootzakelijke klanten bij het beheersen van de IT(-ketens) van hun kritische bedrijfsprocessen. Door de operationele controle te automatiseren helpen we onze klanten te focussen op hun core business. Met onze eigen software en specifieke deskundigheid op het snijvlak van finance en ICT maken we IT-ketens beheersbaar en overzichtelijk.

McFocus slaat een brug tussen IT en business. Uitgangspunt is dat het gebruik van ICT meetbaar en bestuurbaar moet worden, waardoor standaardisatie en optimalisatie mogelijk wordt.

McFocus: ‘Helping to control IT’